...

De opleiding kent alleszins een bewogen start. Eerst duurde het jaren vooraleer de knoop werd doorgehakt en de opleiding van één tot drie jaar werd uitgebreid. Dat studenten in die drie jaar een soort 'loon' uitgekeerd krijgen- net zoals dat bij artsen die specialiseren ook gebeurt - heeft natuurlijk ook te maken met de langzame vooruitgang van het dossier. Dit zijn geen tijden waar er budgettair veel ruimte is. Drie opleidingsplaatsen Maar de kogel was door de kerk en de universiteiten konden zich voorbereiden voor een uitgebreide opleiding ziekenhuisapotheker. De Vlaamse universiteiten beslisten heel snel om die opleiding gezamenlijk te organiseren. Voor de Nederlandstalige universiteiten zouden er immers maar 39 opleidingsplaatsen zijn, voor de Franstalige 26 vacatures. De Franstalige universiteiten konden echter niet tot een vergelijk komen. De universiteiten van Luik en de ULB besloten daarop samen scheep te gaan, de UCL doet het op zijn eentje. De 26 plaatsen worden verdeeld. Veel interesse De interesse voor de opleiding was groot. Zo waren er in Leuven 28 kandidaten voor 15 plaatsen en in Gent 20 voor 11 plaatsen. Brussel had 17 kandidaten voor 5 vacatures. Sommige studenten die niet door de schifting geraakten en de opleiding dus niet betaald kunnen volgen, hebben daarom gekozen om toch verder te gaan voor ziekenhuisapotheker, maar dan zonder bezoldiging; in de hoop dat ze volgend jaar wel gehonoreerd zullen kunnen verder doen. Circulaire "We hebben echter nu net de circulaire rond de financiering van de ziekenhuizen gekregen en daarin is de opleiding tot ziekenhuisapotheker opgenomen", zegt Alfons Verbruggen, decaan farmaceutische wetenschappen aan de K.U. Leuven. "Dit zijn wel geen uitvoeringsbesluiten maar het is duidelijk de wil dat het project doorgaat. We mogen ook niet vergeten dat de financiering van de opleiding net gebeurt met besparingen in de ziekenhuisfarmaceutische sector. Het is dus eigenlijk een vestzak-broekzakoperatie." 50.000 euro bruto Volgens het gestelde plan is er per student en per studiejaar 50.000 euro beschikbaar. Omgerekend betekent dit dat elke student zo'n 1.700 euro bruto per maand zal verdienen. "Mensen kiezen dus zeer bewust voor deze richting want als die pas afgestudeerden in een officina zouden gaan werken, dan konden ze zonder probleem veel meer verdienen."