...

Het Belgisch Staatsblad van 3 december is een memorabel document. Daarin staat immers het 'Ministerieel Besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker'. Een hele mond vol. Het besluit telt vele blad-zijden. Samengevat komt het op het volgende neer: Goede zaak Vanuit academische middens wordt er zeer tevreden gereageerd op dit besluit. Het heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het er was. Door dit besluit wordt de opleiding tot ziekenhuisapotheker in Vlaanderen en Wallonië op eenzelfde manier georganiseerd. "Wij hadden dit besluit ook echt nodig", zegt professor en ziekenhuisapotheker Hugo Robays. "In Frankrijk en Nederland duurt de opleiding tot ziekenhuisapotheker nu al 9 jaar. Wij hinkten achter en we dreigden uit de boot te vallen. Maar het is een lange lijdensweg geweest. Gelukkig begon ook de overheid te beseffen dat er iets moest gebeuren. Via de financiering van de ziekenhuizen wilde men ook een stimulans geven om kandidaten op te nemen." Financiering Die financiering was immers ook een heikel punt. Iedereen bleek immers bang te zijn om een precedent te scheppen door de ziekenhuisapothekers een stagevergoeding te geven, zoals dat nu al bij artsen gebeurt. "Men vreesde dat verpleegsters, kinesisten en wie dan ook in de rij zouden gaan staan", zegt professor Robays. "Nu is het zo geregeld dat er 3,25 miljoen euro door het Riziv zijn overgeschreven. Die moeten dienen om de ziekenhuizen te helpen bij de opleiding in het algemeen en om de stageplaatsen in te vullen. De ziekenhuizen beslissen zelf hoe ze dat geld gaan inzetten maar het lijkt voor de hand te liggen dat een deel daarvan naar de kandidaten zal gaan. Zij doen immers ook wachtdiensten en draaien volledig mee op de dienst. Maar alles zal blijven afhangen van de goodwill van de ziekenhuizen."