...

De Duitse specialisten doen nu vooral diagnostiek en werken meestal zelfstandig. Het systeem van uitgebreide poliklinieken kennen ze niet. Dat is al langer een doorn in het oog van de Duitse huisartsen, die liever een exclusief eerstelijnsstatuut zouden willen zoals dat ook in Nederland het geval is. Dat is nu niet het geval. Het is zelfs zo dat Duitse huisartsen en Duitse specialisten samen in dezelfde vereniging zitten. Baden-Württemberg Maar ook in Duitsland is daar nu een kentering in aan het komen. In Baden-Württemberg hebben de huisartsen al hun slag thuis gehaald. Zij werken nu volledig zelfstandig. Andere deelstaten willen snel volgen. De overheid kijkt op dit moment afwachtend toe en wil eerst nagaan wat die zelfstandigheid voor de budgetten betekent. Is een exclusieve eerstelijnszorg, voorbe-houden aan huisartsen, goedkoper dan een geïntegreerde eerstelijnszorg met specialisten? Nederland Duitsland spiegelt zich vooral aan Nederland waar de scheiding huisarts-specialist vrijwel volledig is en een specialist slechts na verwijzing door de huisarts kan geconsulteerd worden. Gek genoeg gaan er echter nu in Nederland stemmen op om de specialist meer in de eerstelijnshulp te gaan integreren. u