...

Het e-voorschrift is niet alleen een zegen voor de portefeuille van de overheid, maar vooral voor de volksgezondheid en de relatie arts-patiënt, stelt het rapport. Door het gemakkelijk voorschrijven zouden de gezondheidswerkers meer tijd overhouden om werkelijk met de patiënt bezig te zijn. Medisch dossier Net zoals ons land, bekijkt het VK ook in welke mate de patiënt toegang moet krijgen tot zijn eigen medisch dossier. Streefdatum daarbij is 2015. Dat medisch dossier moet kunnen geraadpleegd worden door elke gezondheidswerker die met de patiënt bezig is. "Een volledig digitaal en geïntegreerd patiëntendossier zou een erg groot verschil maken in de patiëntenzorg", zegt Howard Duff, directeur van de Royal Pharmaceutical Society. "Apothekers moeten dan ook volledige toegang hebben tot dit dossier." Geruststellen Het rapport wil ook de mogelijkheden van tekstberichten uitzoeken in het meedelen van negatieve testresultaten, zodat de patiënt sneller ingelicht en gerustgesteld wordt.Royal Pharmaceutical Society