...

We weten het, dit is niet de eerste apotheek in zijn soort. De faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de ULg (Luik) heeft niets méér gedaan dan wat zusterfaculteiten in België en daar buiten ook al hebben georganiseerd. En toch... wie de deur opendoet en in deze kleine apotheek (50m2) binnenstapt, kan niets anders dan zich door deze didactische apotheek te laten verrassen. High tech meubilair, logistiek van de meest recente generatie, video-apparatuur met een roterende camera, gespecialiseerd labomateriaal (analytische balans, magnetische roerders): deze apotheek zal elke gevestigde apotheker jaloers maken. Van plan naar werkelijkheid Twee jaar na datum is de apotheek operationeel. Nu nog alleen voor masterstudenten farmacie. Maar straks niet alleen voor hen. "Wij willen de officina immers ook openstellen voor studenten geneeskunde", legt Geneviève Philippe, pedagogisch coördinator, uit. "Artsen en apothekers zijn meer en meer gedoemd om met elkaar samen te werken. Het is dus goed om die attitude al van tijdens de studies aan te leren. Op die manier zien ook artsen hoe een officina functioneert waardoor het wat demystifieert en plannen niet meteen worden gedwarsboomd omdat de artsen de apotheekwerking niet kennen." De verantwoordelijken van het onderwijsdepartement hebben nu wel het werktuig op poten gezet, maar ze zijn er zich ook heel hard van bewust dat dit niet voldoende is. De officina moet ook 'gevoed' worden. "Dit jaar wordt er bijvoorbeeld een cursus 'goede praktijk' gegeven door Patrick Herné van het FAGG", vervolgt Geneviève Philippe. "Dankzij de vier zones die we in de officina hebben geïnstalleerd - toog, stockering, voorbereiding en vertrouwelijkheid - kan hij meteen de daad bij het woord voegen. We kunnen ook opnames maken van reële situaties om die dan later in de colleges te bespreken." Deze nieuwkomer in de gangen van de faculteit kan alvast op heel wat supporters rekenen. "We hebben stalen van geneesmiddelen en van voedingssupplementen gekregen en we hebben weegschalen, bloeddrukmeters en informatica ontvangen", zegt Marie-Laurence Prévôt, onderwijsassistente, belast met dit project. "De ziekenhuisapotheek van het CHU heeft ons lege dozen bezorgt, net zoals vele van onze studenten trouwens. Dat toont toch wel aan dat zij echt wel zin hebben om deel te nemen aan dit project." Wie zelf kennis wil maken met deze didactische apotheek kan ze in 3D bekijken op www.ulg.ac.be/webtv/pharmacie