...

Wetenschappers hebben de gegevens doorgenomen die in 2005-2006 werden verzameld in de NHANES-studie (National Health and Nutrition Examination Survey). Het ging om retrospectieve gegevens over de consumptie van koffie, decafeïné, ice tea, warme thee en soft tea die tijdens de laatste 12 maanden werden verzameld via een vragenlijst.De glaucoomscore werd geraamd met de schaal van Rotterdam.De prevalentie van glaucoom bij de 1678 proefpersonen, merendeels (53,2%) blanken, was 5,1%.De auteurs hebben geen statistisch significant verband vastgesteld tussen de consumptie van koffie met of zonder cafeïne, thee zonder cafeïne, ice tea en soft tea en glaucoom. Mensen die minstens één kop warme thee per dag dronken, liepen echter 74% minder kans op glaucoom dan de mensen die dat niet deden.Dat is dus nog een extra gunstig effect van thee op de gezondheid, naast de vele andere al bekende positieve effecten waaronder een lager risico op hartlijden, kanker en diabetes.Aangezien het een observationeel onderzoek betreft, kan je er dus niet uit afleiden dat het gaat om een oorzakelijk verband. De auteurs vermelden bovendien niet welk type thee de deelnemers dronken noch de duur van het trekken van de thee. Die twee parameters kunnen nochtans belangrijk zijn voor de antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen van thee. Dat zou volgens de vorsers kunnen verklaren waarom warme thee zou beschermen tegen glaucoom. Prospectief onderzoek bij een groter aantal proefpersonen is dus wenselijk om die bevindingen al dan niet te bevestigen.(referentie: British Journal of Ophthalmology, december 2017, DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-310924)