...

No comment". Dat is het antwoord dat je krijgt als je gaat zoeken naar de volgende stappen die beroepsorganisaties willen nemen na het verschijnen van het advies van de Geneesmiddelencommissie die een groot deel van de hoestremmers, antihistaminica, lokale vasoconstrictoren en expectorantia wil contra-indiceren voor kinderen, onder 12 jaar. De unanimiteit is anders wel groot, zeker bij de beroepsbeoefenaars die op het terrein staan. Het advies gaat te ver. Dit zou ook het standpunt zijn van de beroepsverenigingen. Zij zouden nu, samen met de artsenverenigingen, overleggen en een standpunt innemen. Het zou ook de bedoeling zijn om het IPSA en het SSPF een document te laten maken waarin wetenschappelijk wordt verduidelijkt wat de pro's en - vooral - de contra's zijn als het advies van het Geneesmiddelencommissie wordt opgevolgd en wat de 'good practices' zijn. De belangenverenigingen zouden voor een sensibiliseringscampagne zijn. Ze zijn er ook voorstander van om bij de geviseerde producten op de verpakking te vermelden dat een arts of apotheker om advies moet worden gevraagd. Maar de maatregelen die de commissie adviseert, zijn disproportioneel.