...

Er werden reeds algemene lessen rond medicatie en het correct gebruik ervan uitgetest in Finland, Ecuador en Moldavië en andere studies bevelen dergelijke lessen sterk aan. De proefles in deze eindverhandeling werd uitgewerkt op basis van aanbevelingen uit literatuurstudies. Het was de bedoeling om het correct gebruik en de ontwikkeling en werking van medicatie een plaats te geven in de lesinhoud. De les gaat tevens in op knelpunten, zoals o.a. de resistentieproblematiek inzake antibiotica en de problemen rond zelfmedicatie.