...

In examenperiodes grijpen studenten naar liters cola en sloten koffie, maar ze nemen ook vaak hun toevlucht tot stimulerende medicatie. Uit onderzoek van UAntwerpen blijkt dat één Antwerpse student op twintig zelfs zonder voorschrift niet ongevaarlijke geneesmiddelen als Rilatine® en Concerta® gebruikt. Prof. Guido Van Hal, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UAntwerpen, deed samen met het Departement Sociologie van de Antwerpse universiteit en de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) onderzoek naar het gebruik van stimulerende medicatie bij Antwerpse studenten. Dit onderzoek kadert in een grotere studie die dit jaar werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten en hogescholen van Gent en Leuven en waarvan de resultaten begin volgend jaar zullen worden bekendgemaakt. De specifiek Antwerpse resultaten wat het gebruik van stimulerende medicatie tijdens de examenperiode betreft, werden zaterdag voorgesteld op de European Public Health Conference in Brussel. "Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat in de Verenigde Staten 7 tot 16% van de studenten stimulerende medicatie gebruiken voor niet-medische doeleinden", legt prof. Van Hal uit. "In Europa zijn er eigenlijk amper gegevens over dit fenomeen bekend. Vreemd, want het gebruik van die middelen tijdens examenperiodes zou je eigenlijk als doping kunnen beschouwen. En nog belangrijker: misbruik van die producten kan leiden tot heel wat lichamelijke problemen, zoals hartproblemen, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en verslaving." In 2005 deden Van Hal en co een eerste onderzoek naar het (algemene) middelengebruik bij Antwerpse studenten. Dat herhaalden ze in 2009, met uitbreiding naar de Gentse studenten. Toen verklaarde 6,9% van de studenten ooit stimulerende medicatie te hebben gebruikt. Het cijfer voor gebruik in het afgelopen jaar lag op 4,3%. Jongens bleken dubbel zo vaak te gebruiken als meisjes. Van Hal: "Opvallend maar niet onlogisch was dat studenten die middelen veel vaker gebruikten in de examenperiodes dan in de rest van het jaar. In Antwerpen en Gent samen ging het om 3000 studenten die tijdens de examenperiode dagelijks stimulerende medicatie gebruikten. Ze zagen die geneesmiddelen waarschijnlijk als een soort 'leerpillen'." Sociale druk In de enquête uit 2013 gaf 4,7% van de Antwerpse studenten toe dat ze al stimulerende medicatie zoals Rilatine® of Concerta® gebruikten zonder daar een voorschrift voor te hebben. "Veel studenten geven aan een sociale druk te voelen om die medicatie te gebruiken. Ondanks de risico's die aan het gebruik verbonden zijn, staan veel studenten ook neutraal of zelfs positief tegenover die stimulerende medicatie." De onderzoekers pleiten er onder meer voor om studenten, en dan vooral de eerstejaars, aan te leren hoe ze een persoonlijk én realistisch studieplan en studiedoelstellingen kunnen opstellen.