...

Exact tien jaar geleden, toen uw krant de top 100 van de medische invloed uit 2005 publiceerde, was dat bijvoorbeeld Rudy Demotte, hij combineerde Sociale Zaken met Volksgezondheid. Net als toen scoort ook de kabinetschef goed: Pedro Facon staat op vijf. Maar laten we niet te veel vooruit springen. Eerst de overige twee podiumplaatsen. Die gaan naar de twee topambtenaren van het Riziv, Jo De Cock en Ri De Ridder. Net als in 2006 staat Jo De Cock op nummer 2, Ri De Ridder stijgt vier plaatsen. Het veronderstelt dat hoge ambtenaren in ons land lang aan de top blijven. Beide heren scoren beter dan Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen. Vaste waarde is VAS-voorzitter Marc Moens, in 2006 nog vierde. Ook Jacques de Toeuf (achtste in 2006) behoudt zijn stek in de top 10. Anders dan tien jaar geleden is de Toeuf ditmaal de enige Franstalige bij de tien eersten. Dat kan natuurlijk deels verklaard worden door het feit dat de huidige minister van Volksgezondheid en haar kabinetschef Nederlandstalig zijn; in 2006 waren die nog Franstalig. Nieuw is dat we dit jaar een academicus mogen verwelkomen in de top 10: niemand minder dan Lieven Annemans. Tien jaar geleden stond de professor gezondheidseconomie nog op 40; wellicht zitten zijn veelvuldige media-optredens deels achter deze ferme stijging. Anno 2016 zien we geen vertegenwoordiger van de ziekenfondsen. Tien jaar geleden stonden Marc Justaert en Guy Peeters nog respectievelijk op plaats drie en zes. Deze editie valt die eerste net buiten de top 10.