...

"De enorme taalkundige diversiteit van vaccinverpakkingen en bijsluiters, als gevolg van specifieke verpakkingen in verschillende EU-landen, kan de efficiëntie van toeleveringsketens aanzienlijk verminderen en de reactie op vaccintekorten bemoeilijken bij plotselinge epidemieën van door vaccinatie te voorkomen ziekten", klaagt Vaccines Europe. Vaccines Europe vertegenwoordigt de vaccinfabrikanten en -distributeurs binnen de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).De verpakking van het vaccin omvat de primaire verpakking (spuiten, injectieflacons, neus- of orale applicators), de buitenverpakking (doos of karton) en de bijsluiter. Bovendien moet, in overeenstemming met de Europese wetgeving, de informatie op de 3 verpakkingsonderdelen in de officiële nationale taal of talen worden vermeld. Er zijn 24 officiële talen in de EU. In sommige landen moeten zelfs drie landstalen op de verpakking komen. Vaccins Europe benadrukt drie aandachtspunten: kleine hoeveelheden vaccins, logistieke beperkingen en tekorten. "De verscheidenheid aan verpakkings- en bijsluitereisen tussen de lidstaten - in combinatie met de vaststelling dat de meeste EU-landen maar kleine markten vormen - betekent dat vaccins soms in kleine volumes (soms een paar duizend doses) in landspecifieke verpakkingen moeten worden geleverd. Dat zorgt voor een enorme complexiteit die de efficiëntie van een van nature al complexe toeleveringsketen vermindert"."Het gebruik van meertalige verpakkingen en bijsluiters voor vaccins wordt beperkt door logistieke restricties. De meeste vaccins moeten gekoeld bewaard worden (2°C tot 8°C), wat de beschikbare ruimte beperkt. Als gevolg daarvan moet de grootte van de verpakking zo klein mogelijk worden gehouden om de opslag te vergemakkelijken." "De inhoud van de verpakking moet dus tot een minimum worden beperkt, zodat meertalige verpakkingen voor vaccins beperkt zijn tot maximaal drie verschillende talen. Dat maakt de zaken nog ingewikkelder."Ten derde is er het probleem van tekorten: "De verplichting om vaccins en papieren bijsluiters te verpakken in overeenstemming met de eisen van het land van bestemming kan verhinderen dat een tekortsituatie in het ene land onmiddellijk wordt opgelost door het tijdelijk gebruik van voorraden voor een ander land.""Ook al accepteren sommige landen in geval van een tekort of noodsituatie de overdracht van doses in buitenlandse verpakkingen, toch draagt dat bij aan de inefficiëntie van de toeleveringsketen en is het een van de hoofdoorzaken van vaccintekorten in Europa", aldus de groep.Om het productieproces van vaccins in Europa te vereenvoudigen, de toegangstijd voor het publiek te verkorten en de overbrenging van vaccins binnen de EU naar de plaats waar ze nodig zijn te vergemakkelijken, beveelt Vaccines Europe aan om één gemeenschappelijke Europese verpakking aan te nemen, die door alle EU-landen wordt geaccepteerd, en om de papieren bijsluiter te vervangen door een elektronische bijsluiter die gemakkelijk kan worden bijgewerkt, onmiddellijk beschikbaar is in alle EU-talen en bovendien duurzaam is.