...

Het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 19 september voert een stelsel van autocontrole in voor officina-apotheken. Het legt drie verplichtingen vast voor apothekers: eens per jaar een zelfevaluatie uitvoeren; om de 3 jaar een autocontroleformulier invullen; en om de 4 jaar een externe audit laten uitvoeren. De deadline voor de eerste twee van de drie onderdelen (zelfevaluatie en het webformulier van het FAGG) valt op 1 april 2024, zes maanden na publicatie van het K.B.Zelfevaluatie goed opgevolgdUit recente cijfers van APB blijkt dat reeds 23.203 keer de zelfevaluatietool van de APB MyQA volledig werd ingevuld, goed voor 2.575 individuele apotheken. In de praktijk beveelt APB aan om jaarlijks drie tot vier vragenlijsten in te vullen, bij voorkeur telkens door een ander lid van het apotheekteam.Het formulier op de website van het FAGG is bedoeld voor een risicoanalyse. Het moet jaarlijks gevalideerd worden en om de drie jaar hernieuwd. Wijzigingen in de werking of structuur moeten onmiddellijk gemeld worden.Voor een externe audit is er nog tijd tot oktober 2028. APB raadt echter aan om niet tot het laatste jaar te wachten. Het aantal auditeurs is beperkt en aangezien het merendeel onder hen nog dagelijks in de praktijk staat zullen hun agenda's snel vol lopen.