...

"Een aantal enthousiaste zorgverleners engageerden zich de afgelopen jaren binnen de zorgraad", klinkt het in de open brief. "De voorbije twee jaar kwam daarbij nog het lokale crisismanagement van de covid-19 pandemie. Dat bewees de relevantie van de zorgraden, maar verhoogde enorm de werkdruk." De Vlaamse zorgkoepels vragen daarom een correcte vergoeding om geëngageerde zorgverleners gemotiveerd te houden.De problematiek werd al verschillende malen aangekaart bij minister Beke en zijn kabinet, luidt het. "Tot op heden kwam er echter nog geen voorstel van oplossing. Integendeel!" Minister Beke gaf aan geen extra middelen te vragen omdat volgens hem de deelname van zorgverstrekkers aan de zorgraden al gedekt is door een bestaande subsidie van 750.000 euro. "Dat bedrag is voor de elf zorgberoepsgroepen, die meer dan 100.000 zorgverleners vertegenwoordigen. Dat is totaal onvoldoende", aldus de koepels. Ze vragen een dringend onderhoud met minister Beke en een hoorzitting in het Vlaams parlement.