...

Zo is er Alogliptine, een nieuw middel in de klasse van DPP-4-remmers. Het mag nu gebruikt worden als monotherapie en als een combinatiebehandeling in een vaste dosiscombinatie met metformine en pioglitazon. De resultaten van de klinische studies bij meer dan 11.000 patiënten waren kennelijk bijzonder posiitief. Diabetespatiënten die een dieet volgen en een ander diabetesmiddel innemen, zouden door de inname van alogliptine een extra reductie bekomen van het HbA1c, met bovendien een lage hypoglykemie-incidentie.BronchodilatatieVoor de behandeling van COPD kregen twee nieuwe combinatiepreparaten een goedkeuring. Het gaat om twee vaste dosiscombinaties van de langwerkende muscarineantagonist (LAMA) glycopyrroniumbromide en de langwerkende bèta-adrenoreceptoragonist (LABA) indacaterol. Deze combinaties zorgen voor een significante bronchodilatatie die amper vijf minuten na toediening al begint te werken en 26 weken aanhoudt.Ook binnen de oncologie werd een positief registratieadvies afgeleverd en voor de behandeling van HIV-1 werd cobicistat als farmacokinetische versterker van atazanavir en darunavir goedgekeurd.