...

Tot 20 juli 2006 was er nog geen sprake van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dat werd toen opgericht als opvolger van het Directoraat-generaal voor Geneesmiddelen. Een directoraat-generaal dat als cadeautje een hele kast vol niet afgehandelde dossiers voor zijn opvolger achterliet. Wettelijke termijn Maar minister Onkelinx heeft goed nieuws, laat ze weten. Het FAGG sluit sinds augustus meer dossiers af dan er worden ingediend en het haalt dus geleidelijk de achterstand in. In 2009 heeft het FAGG 8.744 dossiers voor het in de handel brengen (enz.) ontvangen en heeft het er 11.771 afgesloten. "Bij gelijke behandelingscapaciteit hoopt het FAGG in de loop van 2011 in staat te zijn om alle ingediende dossiers binnen de wettelijk bepaalde termijn te behandelen", zegt ze. Actieplan Verschillende actieplannen moeten die achterstand wegwerken. Het FAGG maakt zich bovendien sterk dat 'achterstand' niet gelijk staat met 'niet afgesloten binnen de wettelijk voorziene termijn'. Het gaat immers om de dossiers die nog in behandeling zijn. Op dit moment is het niet mogelijk om exact uit te rekenen hoeveel dossiers de wettelijke termijn hebben overschreden.