...

Het was een van de grote kritieken in het debat dat in oktober in het Europese parlement rond namaakgeneesmiddelen werd gehouden: een mens mag doen wat hij wil om namaak te verhinderen, maar zolang de patiënt er absoluut geen idee van heeft of de internetsite die hij bezoekt werkelijk door een apotheker wordt beheerd en de geneesmiddelen correct zijn, heeft geen enkele maatregel echt zin. Vandaar dat de Duitse voorzitter Jo Leinen de opdracht heeft gegeven om een heel speciaal logo te ontwikkelen. Alleen goedgekeurde, geregistreerde sites zouden dat logo mogen dragen. Op die manier kan de patiënt altijd weten dat hij relatief veilig zit. Deze maatregel is slechts een van de vele die door Europa worden uitgewerkt om het hele geneesmiddelencircuit veiliger te maken en de Europese patiënt te beschermen tegen malafide verkopers. Ook het veiligheidslabel op de geneesmiddelenverpakking, patiënteninformatie en allerlei initiatieven rond farmacovigilantie maken er deel van uit.