...

Niet alleen België maar ook andere Europese landen kampen met het probleem van niet-beschikbare geneesmiddelen. Federaal minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) bepleitte in mei dit jaar bij zijn Europese collega's om binnen de EU drie maatregelen te treffen.Een solidariteitsmechanisme moet het uitwisselen van geneesmiddelen bij dringende tekorten mogelijk maken. Als een land zonder valt, springen andere landen bij. Het aanleggen van een lijst van kritische geneesmiddelen - en van de ingrediënten die ervoor nodig zijn - moet het mogelijk maken knelpunten in de productie in kaart te brengen. Voor welke zaken vormt onze afhankelijkheid van China of India een knelpunt, bijvoorbeeld.Kyriakides verklaarde in het Europese parlement van deze beide mechanismen werk te zullen maken.Als derde maatregel stelde Vandenbroucke een Critical Medicines Act voor: de productie binnen Europa verzekeren van kritische medicijnen en de ingrediënten ervan. Tevens maatregelen promoten als het vergroenen van productieprocessen, om die weer naar Europa te halen. En het stimuleren van Europese productie door bijzondere financiering van echt cruciale middelen en een Europees aankoopbeleid. Kyriakides wil de mogelijkheden daartoe verkennen.Tegen eind van deze maand zou de Commissie een mededeling publiceren over het bestrijden van geneesmiddelentekorten op korte en middellange termijn.