...

Frankrijk had in april twee dossiers bij het Europese Agentschap op tafel gelegd. Het wilde dat het gebruik van zowel lood als dimethylfumaraat in Europa zou beperkt worden. Het was een vraag die gekaderd kan worden binnen REACH, een Europees reglement dat de individuele Europese lidstaten toelaat om een vraag tot beperking in te dienen als ze menen dat de aanwezigheid van een product op de markt of het gebruik van een bepaald product een gevaar voor de volksgezondheid kan inhouden. Voor het eerst is nu positief op zo'n vraag ingegaan.