...

Terwijl ik in mijn gedachten mijn valies aan het pakken ben, ontploft de sociale media ongeveer door de beslissing dat bepaalde middelen die tot nog toe alleen in de apotheek verkocht mochten worden, ook in grootwarenhuizen aan de man zullen worden gebracht. Er wordt met scherp geschoten op de minister en diegenen die de apothekers moeten vertegenwoordigen. Terecht? Een beetje. Eigenlijk maar een klein beetje. Want eigenlijk moet je die wapens niet op Maggie richten, maar op Europa. De beslissing om in België bepaalde maatregelen te nemen, is onlosmakelijk verbonden met directieven die door Europa worden bepaald.Misschien heeft u ondertussen ook al de plannen van Karin Jiroflée gelezen. Ook daar is sprake van Europa. Als we onze gezondheidskosten willen dimmen, dan moeten we van de kracht van Europa gebruik maken om betere geneesmiddelenprijzen te bedingen.Ik heb het over twee zaken gehad die op het eerste gezicht niets - en tegelijkertijd ook alles - met elkaar te maken hebben. Ze delen de gemeenschappelijke noemer 'Europa'. Nu is het als land van een voorschoot groot al moeilijk om je te gaan profileren naast mastodonten zoals Duitsland en Frankrijk. Maar wees eerlijk: ken jij de politici die op Europees niveau de belangen van onze Belgische gezondheidswerkers (en niet alleen de apothekers, maar élke gezondheidswerker) verdedigen? We hebben in ons land 21 afgevaardigden in het Europees Parlement. Amper twee daarvan zitten in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Alleen al het feit dat Volksgezondheid geen aparte commissie waard is, zegt al veel. Twee Nederlandstaligen, geen enkele Franstalige... Weet u wie het zijn? Waarschijnlijk niet want geen van beide heeft zich in die materie nog maar gespecialiseerd, laat staan dat hij ermee op de voorgrond treedt. Zelfs een uitgebreide zoektocht via Google en het doorbladeren van 15 jaar kranten levert zoveel als niets op.Hoe zou je willen dat de - toch wel specifieke - situatie van de Belgische apotheker gaat meespelen in de Europese besluitvorming als 1) wij daar geen degelijke vertegenwoordiging hebben en 2) die vertegenwoordiging misschien niet eens ooit gebrieft is. Want geef toe, om te begrijpen hoe het gezondheidssysteem in elkaar zit, wat de aandachtspunten zouden moeten zijn en waar de gevoeligheden liggen moet je wat voorkennis hebben.Het is een magere troost dat niet alleen België in dat bedje ziek is. Kijk nog maar eens naar het zeer doeltreffend initiatief van Maggie De Block en haar evenknie in Nederland dat heeft geleid tot de oprichting van de BeNeLuxA, een samenwerkingsverband tussen vier - en binnenkort vijf - landen die zo betere voorwaarden voor weesgeneesmiddelen willen afdwingen van de geneesmiddelenproducten. Het werkt, maar een jaar na de oprichting van de BeNeLuxA hebben acht andere Europese landen een eigen, gelijkaardig, systeem op punt gesteld.Europa zou een prachtig en krachtig wapen kunnen zijn...PS voor diegenen die nog altijd naar de namen van de Europarlementsleden zoeken: het gaat om Ivo Belet en Mark Demesmaeker