...

Eigenlijk zou iedereen in staat moeten zijn om eender waar in Europa te kunnen werken. Op papier kan dat nu ook al, maar zeer tijdrovende erkenningsprocedures ontnemen velen de zin nog voor ze begonnen zijn. In het Europees parlement is vorige week grondig gedebatteerd over dit onderwerp. De procedures zouden veel sneller kunnen verlopen, zonder dat er aan veiligheid wordt ingeboet. Evaluatie De Commissie is al gestart met de evaluatie van deze richtlijn in maart 2010. Op basis van een Groenboek uit juni 2011 is een publieke raadpleging geopend en volgende maand, in december 2011, moet de Commissie haar voorstel publiceren voor de aanpassing van de richtlijn. Beroepskaart De Commissie wil ook een beroepskaart op vrijwillige basis - een oud zeer trouwens - die een garantie is van de academische en professionele ervaring en gekoppeld zal worden aan het informatiesysteem van de interne markt.