...

De Europese bevolking vergrijst aan sneltreintempo, waardoor de ziektekosten de pan uit swingen. Tegelijk blijft het aantal kankergevallen en diabetespatiënten stijgen, waardoor de nood om onze zieken een dure en 'geïndividualiseerde' behandeling te geven groter is dan ooit. Een therapie die goed werkt voor één patiënt, is immers verre van ideaal voor een andere en maakt een derde juist zieker, waardoor de gezondheidszorg steeds zwaarder belast wordt. Genetwerkt perspectief Volgens Westerhoff komt dat omdat medisch onderzoek te beperkt is qua focus. "Bij de meeste ziektes gaat het niet om één gen, maar om een complex systeem dat aangetast is. We zouden moeten afstappen van het kijken naar individuele bouten en moeren, en ziektes bekijken vanuit een genetwerkt perspectief."