...

Wie de draagwijdte van een arrest echt wil begrijpen, moet minstens vijf jaar rechten gestudeerd hebben en over veel tijd beschikken om het arrest te bestuderen. Maar dat is precies wat de advocaat Pierre Slegers van CMS DeBacker heeft gedaan. "Het arrest van het Hof over de situatie in Spanje is immers belangrijk voor ons land omdat we met een gelijkaardig systeem werken", zegt meester Slegers. "We vertrekken van eenzelfde principe: we willen een beperking van het aantal officina's en daarom stellen we geografische en demografische criteria op waardoor het aantal apotheken netjes gespreid wordt." Volksgezondheid Het Hof vindt die beperking aanvaardbaar, als tenminste vanuit het standpunt van de optimalisering van de volks-gezondheid wordt gewerkt. "Op basis van de volksgezondheid mag een lidstaat beperkingen opleggen. Het is bovendien de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Maar de beperking moet nood-zakelijk en doeltreffend zijn om de volks-gezondheid te bewaren of te verbeteren." Gemeente Tijd voor een schoolvoorbeeld van het principe. We nemen imaginair een kleine gemeente X waar op dit moment en volgens het moratorium één apotheek is. Nu planten we in die gemeente een megawinkelcentrum dat als een magneet wekelijks duizenden klanten van heinde en ver naar X doet afzakken. Goed voor een nieuwe apotheek in het winkelcentrum dus. De Belgische wetgeving laat dat door het moratorium niet toe. De verplaatsing van de oude, enige apotheek krijgt zelfs een 'njet'. En dat kan volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie niet. Raad van State De Raad van State zal er dus moeten over oordelen. Maar er kan ook een taak weggelegd zijn voor de nieuwe regering. Die zou de inhoud van het Belgische moratorium kunnen veranderen waardoor de motivatie 'dat er te veel apotheken zijn' wordt aangepast naar een motivatie die vertrekt vanuit de volksgezondheid.