...

Bij de voorstelling van het nieuwe fantoomlaboratorium voor tandartsen aan de KU Leuven kaartte professor Paul Lambrechts het probleem aan. In 2009-2010 zijn 187 Roemeense tandartsen op de Belgische markt gelanceerd. Niet gehinderd door enige taalkennis en met een diploma dat inhoudelijk toch 'licht' afwijkt van de Belgische norm. "Het is een bedreiging voor onze gezondheidszorg", liet een bezorgde professor weten. Senator Louis Ide liet een tijd geleden de cijfers van de 'instroom' in de gezondheidsberoepen natrekken. Niet evident Niet elke aanvraag wordt ook gehonoreerd met een toelating tot het beroep. Opvallend daarbij is dat bijvoorbeeld in 2008 dubbel zoveel aanvragen door gebrevetteerde verpleegkundigen werden geweigerd dan toegestaan, terwijl er in 2011 amper 9 procent werd geweigerd. De grootste instroom komt van verpleegkundigen (gebrevetteerd of gegradueerd) met 633 positieve aanvragen (tov 24 negatieve) in 2011. Maar ook het aantal instromende basisartsen is bijzonder hoog. De 474 basisartsen die een positieve aanvraag indienden (tov 1 negatief) worden gevolgd door 210 geneesheren-specialisten (en 20 negatief) en 33 huisartsen (0 geweigerd). 52 stuks De apothekers bevinden zich in dezelfde categorie als de tandartsen en de tandarts-specialisten. In 2011 kregen maar liefst 52 EU-apothekers een positief antwoord op hun verzoek tot toelating tot een beroep. De laatste vijf jaar is dat een stijging van maar liefst 10 positieve aanvragen per jaar. Amper 3 apothekers kregen een negatief antwoord op hun vraag.