...

De position paper beschrijft de sleutelrol van officina-apothekers in 'antimicrobieel stewardship', zoals het adviseren en begeleiden van patiënten over het verstandig gebruik van antibiotica en andere antimicrobiële stoffen en de correcte verwerking ervan, en het uitvoeren van 'point of care'-tests om te screenen op vroege tekenen van infectieziekten. Het document bevat ook een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers op nationaal en Europees niveau om dringend actie te ondernemen om deze stille pandemie aan te pakken. In een notendop: -De herziening van de General Pharmaceutical Legislation biedt een uitgelezen een kans om stewardship-programma's voor antimicrobiële stoffen te versterken. - Apotheken kunnen worden gebruikt als zorgomgeving voor effectieve campagnes over antimicrobiële resistentie. - Apothekers zijn professionals in de gezondheidszorg die gekwalificeerd zijn om POC-tests uit te voeren om te screenen op vroege tekenen van infectieziekten en onderscheid te maken tussen virale en bacteriële infecties. - Officina-apothekers hebben aangetoond dat het netwerk van apotheken verspreid over het grondgebied zeer toegankelijke testdiensten biedt aan de bevolking tijdens de covid-19-pandemie (in ten minste 12 landen).- Officina-apothekers spelen een fundamentele rol bij vaccinatie via de apotheek, wat een waardevol instrument is in de strijd tegen antibioticaresistentie. - Geïntegreerde klinische trajecten die in sommige landen beschikbaar zijn, hebben positieve resultaten laten zien bij geprotocolleerde verstrekking van antimicrobiële stoffen na een test in de apotheek. - Door officina-apothekers toegang te verlenen tot elektronische patiëntendossiers kunnen ze worden ingeschakeld in de systemen voor vroegtijdige waarschuwing met betrekking tot het monitoren van tekorten aan antimicrobiële stoffen.