...

In december 2023 publiceerde het European Medicines Agency (EMA) een lijst van kritieke geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij ernstige aandoeningen en waarvoor geen alternatief bestaat.Tekorten voorkomenDe vorig jaar aangekondigde Critical Medicines Alliance (CMA) moet aanbevelingen doen over hoe Europa tekorten aan deze kritieke geneesmiddelen kan voorkomen, en ervoor zorgen dat de Europese Unie minder afhankelijk wordt van externe partijen. Dat kan door de aanvoerketen te diversifiëren, de productiecapaciteit in Europa te verhogen en een gemeenschappelijke strategische voorraad aan te leggen.De CMA doet nu een oproep naar farmabedrijven, organisaties, overheden, gezondheidsprofessionals en andere betrokkenen om toe te treden tot de CMA. De CMA moet in het najaar eerste aanbevelingen doen.Nieuwe productielijnen"De pandemie en de oorlogen in Europa en het Midden-Oosten hebben ons heel duidelijk laten zien dat de structurele kwetsbaarheden in onze farmaceutische toeleveringsketens als een politieke topprioriteit moeten worden aangepakt", schrijven Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een gezamenlijk opiniestuk."De Critical Medicines Alliance zal ons helpen onze agenda te bepalen en de manier waarop we geneesmiddelen produceren en inkopen te veranderen om patiënten beter te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de Europese productiecapaciteit van kritieke geneesmiddelen en componenten wordt verhoogd door nieuwe productielijnen op te zetten of nieuwe fabrieken te bouwen. Het zou ook kunnen leiden tot het vinden van nieuwe partners in het buitenland om onze aanvoer van essentiële ingrediënten te diversifiëren."