...

Wie voor een vakantie, een studieperiode of een zakenreis naar het buitenland vertrekt, kan er maar beter voor zorgen dat hij de gepaste ziekteverzekeringspapieren bij zich heeft. De aansluitingskaart van de Belgische mutualiteit volstaat niet. Voor landen van de EU, Australië, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen, Ijsland en Zwitserland is dat de Europese Verzekeringskaart (EZVK). Die kaart is ook nodig voor wie al een World Assistance Card heeft. De EZVK geeft de patiënt de garantie dat hij in het aangesloten land waar hij naartoe reist dezelfde toegang krijgt tot de openbare gezondheidszorg als de inwoners van het land dat hij bezoekt. Als de zorg betalend is, dan geeft de kaart hem de garantie dat hij die kosten later in België terugbetaald krijgt. Terugbetaald De kaart is geldig voor alle aandoeningen die de reiziger op reis overvallen. Het dekt nooit de behandeling van ziekten of verwondingen die hij voordien al had opgelopen. De kaart is evenmin geldig in de privéziektezorg, enkel in de openbare gezondheidszorg. Als een reiziger met een EZVK in een buitenlands ziekenhuis wordt opgenomen, dan worden alle kosten automatisch door het ziekenhuis met het ziekenfonds geregeld. Wie in het buitenland ambulante zorg nodig heeft, kan de terugbetaling onmiddellijk regelen met het ziekenfonds in het desbetreffende land. Hij kan de rekening echter ook meebrengen naar ons land en het hier met zijn eigen ziekenfonds regelen. Algerije enz... Wie naar Algerije, Bosnië-Herzegovina, Cuba, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Rusland, Servië, Tunesië of Turkije reist, heeft - naast de World Assistance Card - ook een specifiek formulier nodig. Aangezien veel patiënten voor vertrek nog even via hun apotheker passeren, is het nuttig hem te wijzen op de noodzaak van een Europese ziekteverzekeringskaart. De kaart kan via het eigen ziekenfonds worden aangevraagd.