...

Minister De Block benadrukte dat evidence-based medicine (EBM) de continuïteit en de uniformiteit van zorg kan verbeteren door de ontwikkeling van gemeenschappelijke richtlijnen. "Als overheid willen we zorgverstrekkers daarom motiveren om EBM toe te passen", aldus de minister van Volksgezondheid. "Dat kunnen we bijvoorbeeld doen via bijscholingen, of door een deel van het honorarium van zorgverstrekkers te koppelen aan de kwaliteit van geleverde zorg. Uiteraard na overleg met die zorgverstrekkers én met de patiënten."In sommige landen worden zorgverstrekkers al gedeeltelijk vergoed voor het leveren van kwaliteitsvolle geneeskunde, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. "En ik wil laten onderzoeken of dit ook mogelijk is in ons land", vulde minister De Block aan. Eerstelijnszorg De binnenlandse Francqui-leerstoel 2014-2015 ging naar professor huisartsgeneeskunde dr. Jan De Maeseneer (Universiteit Gent). Hij deed tijdens een lezing in het kader van zijn leerstoel zijn visie op de toekomst van de eerstelijnsgeneeskunde uit de doeken.Maggie De Block feliciteerde professor De Maeseneer en bedankte hem ook voor zijn inzet. "Patiënten hebben nood aan een volwaardige eerste lijn. Ik ben dan ook blij dat de binnenlandse Francqui-leerstoel naar een pleitbezorger van de eerstelijnszorg is gegaan", zei de minister. "In mijn beleid zal ik er trouwens op toezien dat de zorgverstrekkers op de eerste lijn de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Want om hoogkwalitatieve zorg te kunnen leveren, moeten zij zich thuisvoelen in de structuren op het terrein."