...

Verschillende experts waren in de Nederlandse Tweede Kamer uitgenodigd om hun visie te geven over het Nederlandse preferentiebeleid waarbij de zorgverzekeraars zelf kiezen welke geneesmiddelen ze zullen terugbetalen en welke niet. Daardoor hangt de terugbetaling van geneesmiddelen niet alleen af van de zorgverzekeraar die de patiënt heeft gekozen, maar kan die zorgverzekeraar zelf ook kiezen om de lijst van terugbetaalde geneesmiddelen geregeld aan te passen, naargelang de offerte van het farmaceutische bedrijf waarmee hij onderhandelt. Dat preferentiebeleid mag dan nog grote financiële voordelen hebben, de nadelen komen steeds meer tot uiting. Zeker bij ouderen. Er zijn steeds meer gevallen bekend van foute innames tot overdosering omdat ouderen niet langer aan hun eigen pillen uitgeraken en ze de ene maand de molecule van merk A moeten nemen en de volgende maand dezelfde molecule van merk B. De nadruk in de Tweede kamer lag dan ook op het verkeerde medicatiegebruik door ouderen als gevolg van de steeds wisselende labels. "Tot hier en niet verder", stelde KNMP-voorzitter Rik van der Meer onomwonden op de hoorzitting. "Apothekers hebben niet meer de mankracht om alles te doen wat nodig is." Het preferentiebeleid 'kraakt', 'loopt tegen de grenzen aan' en 'leidt tot veel onrust onder ouderen'. Van der Meer maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuw systeem voor te stellen dat veel werkbaarder zou zijn en dat eigenlijk ook nauwer aansluit bij het beleid dat ook in ons land wordt gevoerd. Hij wil het vergoedingstarief in een 'drietrapsraket' gieten: een basistarief voor de aflevering van geneesmiddelen, een soort abonnementstarief per patiënt per jaar en dan een vrij onderhandelbaar tarief voor farmaceutische zorg en innovatie.