...

Er is inderdaad een licht verhoogde kans op cardiovasculaire problemen, zoals hartaanvallen en beroertes, bij patiënten die zeer hoge doses ibuprofen per dag nemen. Maar dat risico is gelijkaardig aan het risico dat zich voordoet bij enkele andere nsaid's. Bij doses tot 1200 mg per dag is er geen stijgend risico en net die 1200 mg is de hoogste dosis die over het algemeen bij OTC-verstrekking in de Europese Unie wordt verkocht. De voordelen van ibuprofen blijven dus duidelijk opwegen tegen de risico's maar toch raadt het Prac aan om zeer hoge doses te vermijden bij patiënten met ernstige onderliggende aandoeningen van hart of bloedsomloop. Daarnaast moeten artsen de risicofactoren voor problemen met het hart of de bloedsomloop van een patiënt nauwkeurig beoordelen voordat met een langetermijnbehandeling ibuprofen wordt begonnen, met name als er hoge doses nodig zijn. Risicofactoren van deze problemen zijn roken, hoge bloeddruk, diabetes en een hoog bloedcholesterol.