...

Het zijn geen doorsnee-controles, maar wel gerichte, thematische bezoeken om te kijken in welke mate wordt voldaan aan een aantal strikt gedefinieerde onderdelen van de Gids voor de Goede Officinale Praktijken, zoals ze vermeld staan in het KB van 21 januari 2009.