...

Het weer zat de beurs niet echt mee. De zon haalde zijn laatste herfstkrachten naar boven en zorgde voor een stralend weekendweer. Maar liefst 2.100 vertegenwoordigers waren te vinden op 105 standen. Twee daarvan stonden op onze stand, die van het magazine 'de Apotheker/le Pharmacien'. En over kwantiteit gesproken: de stand van 'de Apotheker/le Pharmacien' had de eer de kleinste stand van de beurs te zijn, maar dat hebben we niet geweten. Honderden lezers hebben halt gehouden om hun enthousiasme, hun zorgen, hun angsten en hun ambities met ons te delen. Velen hebben ook deelgenomen aan de Grote Apothekersenquête, waarvan u binnenkort de resultaten mag verwachten. Crisis Een eerste, diagonale lezing van de ingevulde enquêtes leert ons alvast dat de apotheker bijzonder begaan is met zijn job en zijn toekomst. Dat de crisis zich doet voelen en vele apothekers toch enige spanning voelen als ze aan die toekomst denken. De apothekers hebben ruim voldaan aan ons verzoek om deel te nemen aan de enquete, ook omdat we daarmee alle actoren een beeld kunnen geven van wat leeft.