...

Het marktaandeel van de globale Belgische industrie mag dan nog over een periode van tien jaar gedaald zijn van 3,48 naar 3,35 procent, de Belgische uitvoer van geneesmiddelen is in diezelfde periode vervijfvoudigd. Dat staat in de studie van het Planbureau dat onlangs is verschenen. Na Duitsland is België het belangrijkste exportland van geneesmiddelen. Ruim 10 procent van de totale Belgische export komt vanuit de farma-sector. Dat betekent een positieve bijdrage aan de handelsbalans van 4,3 miljard euro, terwijl de totale Belgische handelsbalans op dit moment 1,5 miljard euro in het rood staat. Werkgever Maar ook op andere terreinen is de input van de farmasector in ons land cruciaal. Zo telt de farma-industrie 28.000 werknemers, waarvan 5.000 in O&O. Dat is een verdubbeling, vergeleken met 1995. De sector blijft ook hoogopgeleiden aanwerven, ondanks de crisis. De geneesmiddelenproductie in ons land blijft groeien. Zo bedroeg de totale waarde van de productie van geneesmiddelen 5,5 miljard euro in 2008, wat een stijging van 7,1 procent per jaar is sinds 1995. Sedert dat jaar zijn de investeringen per jaar ook al met7,6 procent toegenomen. In 2008 alleen al ging het om 650 miljoen euro louter in infrastructuur van de O&O- en productiesites in ons land.