...

Ooit, heel lang geleden, werden de Antwerpse apothekers voor het eerst geconfronteerd met agressie tijdens hun nachtwacht. Nu is het evident dat iedere apotheek een doorgeefluik heeft, maar toen - we schrijven de jaren '80 - bestonden zulke luiken niet. De Antwerpse apothekers Dirk Broeckx en Walter Geerts, beiden heel erg geëngageerd in de apothekersvereniging Kava, besloten om alle schrijnwerkers verschillende soorten doorgeefluikjes te laten exposeren. Afhaken Volgens Coppens is net de eis van innovatie één van de belangrijkste redenen waarom bepaalde grote farmabedrijven afhaken. "Die bedrijven hebben een eigen, grote verkoopploeg en geen nieuwe producten. Je kunt niet telkens weer met het gekende gamma op de beurs komen te staan. Dit is trouwens een internationaal fenomeen dat we ook op andere farmabeurzen terugvinden. Andere 'groten' steken dan weer een tandje bij met het zicht op de farmabeurs." Juiste balans De organisatoren proberen om er een uitgebalanceerd geheel van te maken. "Een gezonde mix van 50 procent logistiek en 50 procent verkoop", verduidelijkt Luc Coppens. Hij zou die mix heel graag uitgebreid zien met ook een wetenschappelijk programma met discussiefora. "In Duitsland wérkt dat echt. Hier niet en eigenlijk ben ik daarom wel een beetje jaloers op onze buren", geeft hij toe. Winst De apotheker houdt van 'zijn' farmabeurs. Duizenden bezoekers komen die drie dagen naar Brussel afgezakt. "De beurs maakt dan ook winst", zegt Luc Coppens zonder schroom. "Op dit moment gaat bijna die hele winst naar het Compendium. Dat hebben we dit jaar trouwens helemaal vernieuwd. Er is een heel duidelijke en overzichtelijke zoekfunctie geïnstalleerd. De lezer kan letterlijk in het boek googelen. Prijzen staan er niet in dat Compendium op print, op de onlineversie natuurlijk wel. Die onlineversie wordt voortdurend bijgewerkt. Het 15de boek komt op 10 oktober van de persen. De vijf softwarehuizen die op de beurs aanwezig zijn, zijn officieel partner van Farma vzw en geven een gratis login en paswoord geldig tot 1 november 2012 om de nieuwe versie van het compendium te integreren en te testen." Farma2012 vindt plaats op 19, 20 en 21 oktober 2012 in Paleis 1 van het Tentoonstellingspark te Brussel.