...

De medicinale waarde van de stoffen wordt niet in vraag gesteld, wel het effect van farmaceutica in het oppervlaktewater. Eerdere, buitenlandse, onderzoeken hebben al aangetoond dat er zich soms onaanvaardbaar hoge concentraties in het water bevinden, wat gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en dus ook voor de ecologie. Zo kunnen abnormale concentraties de voortplanting van vissen negatief beïnvloeden, wat dan weer een effect heeft op het ecologische systeem. Het Europese oppervlaktewater wordt nu al op de aanwezigheid van 33 verontreinigende stoffen gecontroleerd. Dat zou opgedreven worden tot 48 verontreinigende stoffen, waaronder drie farmaceutische [17 alpha-ethinylestradiol (EE2), 17 bèta-estradiol (E2) en diclofenac].