...

Medewerkers van het fagg starten met een korte presentatie over de nieuwe Europese wetgeving rond farmacovigilantie, gevolgd door een presentatie over hoe een 'signaal' (informatie die een mogelijk nieuw oorzakelijk verband aantoont tussen een geneesmiddel en een event) kan leiden tot regulerende maatregelen. Vervolgens wordt het woord gegeven aan enkele experten uit het domein: professoren, artsen en apothekers uit verschillende universiteiten en ziekenhuizen, die elk uit hun eigen praktijkervaringen kunnen putten en hun visie met ons delen. Ten slotte geeft onze Belgische vertegenwoordiger binnen het PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, het risicobeoordelingscomité van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA) een uiteenzetting over farmacovigilantie en de relatie met het publiek en de media. De farmacovigilantiedag gaat door in het fagg-gebouw, Eurostation II, gelegen tegenover het Brusselse Zuidstation en dus makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer of met de wagen (ondergrondse parking Q-Park). We starten vanaf 12.30 u met onthaal en broodjes, om 13.30 u beginnen de presentaties. Het einde is voorzien rond 17 u.Inschrijven voor deze dag is gratis en kan via vig@fagg.be tot uiterlijk 6/12/2013. Accreditatie voor artsen en voor ziekenhuisapothekers is aangevraagd.