...

In een schriftelijke vraag aan minister Frank Vandenbroucke zegt Gijbels "verontrustende signalen" van het veld te krijgen over zorgverstrekkers die aan de slag zijn en "die eigenlijk niet meer in staat zijn om te werken". Het federale parlementslid voor N-VA wil weten hoe de behandeling van dossiers verloopt.Uit cijfers d.d. 12 december van minister Frank Vandebroucke blijkt dat er 632 dossiers geopend zijn, 303 in de Franstalige Kamer van de Toezichtscommissie en 329 in de Nederlandstalige kamer. Het aantal geopende dossiers slaat op het aantal dossiers in de databank, zo wordt verduidelijkt in het antwoord van de minister. Het gaat over de destijds nog openstaande dossiers van de Provinciale Geneeskundige Commissies en de nieuwe dossiers sinds de start van de Toezichtscommissie in januari 2023. Pro memorie: met de Kwaliteitswet van 22 april 2019 zag de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtscommissie, het levenslicht. Deze Toezichtscommissie nam de taken over van de Provinciale Geneeskundige Commissies (die verdwenen) en kreeg er ook taken bij. Tot haar taken horen bv. toezicht op de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars, toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet en de uitvoeringsbesluiten, en toezicht op de naleving van de rechten van de patiënt.Van die 632 dossiers zijn er tot op heden 162 afgehandeld - 470 dossiers zijn dus nog niet behandeld. Gijbels dringt erop aan dat er vaart gezet wordt. "Vaak gaat het om heel gevoelige dossiers die mogelijks een bedreiging inhouden voor onze volksgezondheid en concrete patiënten." Klachten meldenGijbels vraagt zich ook af of de toegang naar de Toezichtscommissie op dit moment voldoende gekend is. Ze verwijst naar de webpagina, waar patiënten klachten en meldingen kunnen achterlaten, die momenteel nog in aanmaak is. "Dat had toch al veel eerder kunnen en moeten gebeuren", stelt het N-VA-kamerlid. Heldere uitleg over de werking van de Toezichtscommissie en een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke toegang is wel het minste wat je kan verwachten, aldus Gijbels.In zijn antwoord zegt minister Vandenbroucke dat er communicatie-initiatieven zijn om de toegang naar de Toezichtscommissie bekend te maken, "maar het blijft altijd moeilijk om het gehele terrein te bereiken". In 2024 zou er een breder communicatieplan komen gericht op burgers en patiënten in het bijzonder. Ingetrokken visumHet antwoord van Vandenbroucke werpt ook een licht op hoeveel visa van zorgverstrekkers tot op heden zijn ingetrokken. Zo ging de Franstalige kamer van de Toezichtscommissie tot op heden vijf keer over tot de voorlopige schorsing van een visum en stelde vier keer een visum onder voorwaarden. Er werden nog geen visa definitief ingetrokken. De Nederlandse kamer trok (daarentegen) vijf keer een visum in en stelde in een dossier het visum onder voorwaarden.