...

Het zijn woelige tijden in Frankrijk. Het hele gezondheidssysteem is erdoor aangetast. Maar kennelijk heeft al die heisa niet aan de kern van de gezondheidswerkers geraakt: zij blijven ijverig en enthousiast. Volgens de Viavoice-barometer, die bij een representatief staal apothekers, geneesheren, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en dierenartsen werd uitgevoerd, zou 98 procent van de gezondheidswerkers nog altijd erg gehecht zijn aan hun beroep. Bij de apothekers is dat zelfs 100 procent, zonder uitzondering. De unanieme overtuiging leeft nog altijd dat ze constructief kunnen meewerken aan het algemene belang. Roeping en erkenning Voor 73 procent van de ondervraagde personen speelt de roeping om mensen te kunnen helpen nog altijd een belangrijke rol in hun motivatie. Iets meer dan een derde vermeldt ook de altruïstische kant van zijn beroep. De apothekers (32 %) geven aan dat zij vooral het feit dat ze een beroep uitoefenen dat sociale erkenning krijgt, bijzonder waarderen. Zij zijn trouwens de enigen die de sociale voordelen en het salaris niet als belangrijke factor in hun motivatie meegeven. Een andere belangrijke observatie is de uitstraling. In tegenstelling tot andere beroepen die ook een publieke dienst uitmaken, heeft de meerderheid van de professionele gezondheidswerkers (89 %) niet het gevoel dat ze niet geliefd zijn door de gemeenschap en zijn ze ervan overtuigd dat ze een goed imago hebben. Vinden ze dan dat hun beroep een belangrijke plaats heeft binnen de samenleving? 89 procent antwoordt affirmatief. 96 procent van de ondervraagden vindt dat ze nuttig is voor de gemeenschap, met weer een maximale score aan de kant van de apothekers. Ongerust over de toekomst Het zijn dus beroepsgroepen die zeer gemotiveerd zijn en trots op hun vak, maar ook groepen die toegeven dat ze het niet zo rooskleurig inzien. 85 procent vindt zijn metier moeilijk, een cijfer dat zelfs tot 94 procent oploopt als het om apothekers gaat. De belangrijkste reden die daarbij wordt aangehaald is de administratieve overlast (80 %) die er alleen maar zwaarder op is geworden sinds de opeenvolgende hervormingen van de Franse gezondheidszorg. Maar de kwetsbaarheid van hun beroep schuilt volgens hen ook in een sociologische factor die te wijten is aan de evolutie in de contacten tussen gezondheidswerkers en patiënten. Volgens iets meer dan de helft van de ondervraagden (53 %) zijn de patiënten steeds veeleisender. In mindere mate geven de gezondheidswerkers ook aan dat ze geconfronteerd worden met steeds nieuwe hindernissen die te maken hebben met de evolutie van hun beroep. Ze denken daarbij aan de toenemende behoefte aan coördinatie tussen de verschillende betrokkenen in de zorg. Maar hoe zien de Franse gezondheidswerkers hun toekomst dan? De meningen zijn duidelijk verdeeld. De helft van de ondervraagden zegt dat ze er eigenlijk wel vertrouwen in heeft. De andere helft geeft toe dat ze toch wel bezorgd is, zeker aan de kant van de officina's. De apothekers zijn hier de hekkensluiters: slechts 38 procent van de Franse apothekers gelooft nog in een stralende toekomst.