...

De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) herhaalde zijn wil om hiervoor via een stabiel partnerschap samen te werken met de Europese en nationale overheden. Zij ziet daarvoor ook steun vanuit de Europese ministerraad. "Die concludeerde enkele weken geleden dat het nodig is om de Europese gezondheidszorgstrategie en de bijhorende investeringen te herdenken. Met als doel te komen tot een modern en efficiënt gezondheidssysteem dat eerlijke toegang biedt tot zorg voor iedereen", stelde voorzitter Andrew Witty. Toch wordt dat geen gemakkelijke opgave in tijden van economische schaarste en bezuinigingen. Heel wat EU-landen hebben de voorbije jaren al actie ondernomen om de gezondheidsuitgaven terug te schroeven door onder meer prijzencontroles. Europees voorzitter Hongarije drong er in de EU Health Council zelfs op aan om op te schuiven in de richting van meer generieken en scherpere controles op contracten met het oog op besparingen. Trends EFPIA gaf zopas nieuwe cijfers vrij over het voorbije jaar in de Europese farmaceutische sector. In Europa investeerden alle leden samen zo'n 27.000 miljoen euro in research van nieuwe moleculen. De sector stelt direct 640.000 mensen tewerk en indirect levert dat naar schatting nog eens vier keer zoveel banen op. Ook de uitdagingen nemen toe. Zo geeft EFPIA aan dat de regelgeving en fiscale maatregelen in zowat alle landen zijn verscherpt. Parallelle circuits De gefragmenteerde Europese geneesmiddelenmarkt met aparte wetten in elk land, heeft de deur opengezet voor een lucratief parallel circuit van handel in medicatie. "Hierdoor ziet de industrie heel wat fondsen (zo'n 5.200 miljoen euro in 2009) die kunnen geïnvesteerd worden in dure research aan zijn neus voorbijgaan. Bovendien levert het ook geen voordeel op voor de sociale zekerheid of de patiënten." VS aan de top China, India en Brazilië zijn de snelste groeilanden voor de industrie. Hun jaarlijkse groei schommelt rond 20 procent, tegenover 1,8 procent voor de snelste Europese groeiers. De VS was ook in 2010 de grootste afnemer van geneesmiddelen (42 % van de totale farmaverkoop). Europa is goed voor ruim een kwart van de wereldwijde verkoop (29 %). Ook voor nieuwkomers speelt de VS het snelst op de bal. Zo is ruim 61 procent van alle nieuw gelanceerde geneesmiddelen al op de Amerikaanse markt. Europa blijft hangen op 22 procent. Lange weg Een nieuw middel dat vandaag op de markt komt, heeft gemiddeld een onderzoekstocht van 12 à 13 jaar achter de rug sinds de molecule voor het eerst werd samengesteld. De kostprijs voor een innovatie schommelt intussen al rond 1.059 miljoen euro. Per 10.000 molecules die in een onderzoekslabo het levenslicht zagen, belanden er vandaag hooguit 1 à 2 ooit in de apotheek en bij de patiënt. België in top 5 Ons land blijft een topland voor investeringen in research door de farmaceutische industrie. België stond in 2009 op een stevige vijfde plaats. Ook qua tewerkstelling doen we het erg goed met bijna 32.000 banen in 2009. Alleen Duitsland, Frankrijk, het VK en Zwitserland scoren nog beter. Geneesmiddelen zijn volgens de jongste cijfers goed voor zo'n 17 procent van alle gezondheidsuitgaven in de EU. Bij de behandeling van 'dure' aandoeningen, zoals kanker en reumatoïde artritis, bedraagt het aandeel van medicatie in de totale ziektekost 10 procent. Focus op chronische ziekten EFPIA besteedde tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst bijzondere aandacht aan chronische ziekten. Een absolute 'groeimarkt', want met kop en schouders de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit in Europa. Vandaag is deze groep aandoeningen verantwoordelijk voor 86 procent van alle vroegtijdige overlijdens in de EU. Een cijfer dat de komende jaren zal blijven groeien. Daar zorgt niet alleen de veroudering van de bevolking voor. Die evolutie is net zo goed te wijten aan een toename van risicofactoren zoals alcohol- en tabaksgebruik en obesitas. Europese alliantie Tien Europese non-profitorganisaties uit de gezondheidszorg hebben de krachten gebundeld in een ongeziene alliantie. Die wil de EU aansporen om in te zetten op preventie van chronische ziekten. Naar schatting één op de drie Europeanen heeft vandaag af te rekenen met een chronische aandoening. "De meeste van deze ziekten zijn wel te behandelen maar niet te genezen. Dat kost enorm veel geld aan de sociale zekerheid", aldus Susanne Longstrup van de European Chronic Disease Alliance. "Het goede nieuws is dat veel van die ziekten perfect kunnen voorkomen worden door een aanpassing van de levensstijl. Dat kan door zwaar in te zetten op preventie. Vandaag spenderen we 97 procent van het gezondheidsbudget aan behandeling van de ziekte en amper 3 procent aan de preventieboodschap." De alliantie stelde een lijstje met concrete aanbevelingen samen voor de aanpak van alcohol- en tabaksmisbruik, verbetering van voedingsgewoonten en het stimuleren van lichaamsbeweging vanaf jonge leeftijd. Ook de industrie bevestigde nog eens expliciet haar rol in de zoektocht naar een oplossing voor chronische ziekten. Een studie uit 2005 die gedurende 14 jaar in zo'n 52 landen de stijging van de levensverwachting analyseerde, kwam tot de vaststelling dat tussen de 40 en 59 procent daarvan te danken was aan de introductie van nieuwe medicatie. Therapietrouw als besparing Onderzoek door de Wereldbank wees uit dat naast preventie, correct geneesmiddelengebruik en therapietrouw zowat de grootste gezondheidswinst oplevert. Diabetici die plichtsbewust hun medicatieregime volgen, besparen 4.413 dollar per jaar, patiënten met hartfalen die correct hun therapie volgen, gaven hierdoor jaarlijks zo'n 7.823 dollar minder uit aan hospitalisatie en gebruik van spoeddiensten (Hudson Institute, study jan. 2011).