...

In maart 2021 begon Frankrijk te experimenteren met het medicinale gebruik van cannabis. Het 'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé' (ANSM) wilde op die manier de haalbaarheid van het beschikbaar maken van medicinale cannabis beoordelen, op basis van drie factoren: convergerende wetenschappelijke gegevens die de waarde van cannabis aantonen bij de behandeling van bepaalde symptomen van verschillende pathologieën; de groeiende vraag van patiënten en professionals in de gezondheidszorg; en het medicinale gebruik van cannabis in veel landen in Europa en over de hele wereld (Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Luxemburg, Litouwen, Canada, Israël, Chili, Colombia en, op dat moment, 33 staten in de Verenigde Staten).Het toezichtscomité van het agentschap beoordeelt regelmatig de voortgang van het experiment. Cannabis wordt voorgeschreven in de vorm van olie of gedroogde bloemen, met een dominante CBD-, dominante THC- of evenwichtige CBD/THC-verhouding.Tot januari 2023 waren er sinds het begin van het experiment 2.356 patiënten geïncludeerd en waren er 765 uit de studie gestapt, van wie 250 vanwege ongewenste voorvallen/overlijden (sinds het begin zijn er 2.538 ongewenste voorvallen gemeld) en 284 vanwege ineffectiviteit (d.w.z. ongeveer 30% uitval).De meeste geïncludeerde patiënten (862) leden aan refractaire neuropathische pijn. Daarna volgen patiënten met pijnlijke spasticiteit bij multiple sclerose (229), medicijnresistente epilepsie (189), palliatieve zorg (117), oncologie (110), enz.Deze patiënten worden begeleid door 1.752 opgeleide zorgverleners, onder wie 621 artsen, 398 apothekers in zorginstellingen en 663 officina-apothekers.Eind juli hadden 610 apotheken zich aangemeld voor het experiment. Op dit moment zijn alleen deze apotheken bevoegd om medicijnen op basis van medicinale cannabis te bestellen en te verstrekken. Om deze toelating te krijgen, moet minstens één apotheker in de apotheek de verplichte opleiding hebben gevolgd en met succes hebben voltooid. Apothekers spelen een centrale rol in dit onderzoek, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het bestellen en verstrekken van cannabis op voorschrift van een getrainde arts en voor het adviseren van patiënten. De studie was oorspronkelijk vergund voor twee jaar (eindigend in maart 2023), maar is met een jaar verlengd: de eerste patiënt is opgenomen op 26 maart 2021 en het experiment zal dus eindigen op 25 maart 2024. Het toezichtscomité zal advies uitbrengen over de verzamelde evaluatiegegevens en over het kader voor het in de handel brengen en het gebruik van medicinale cannabis. Een verslag aan het Parlement is gepland zes maanden voor het einde van het experiment, om een mogelijke voortzetting te overwegen.