...

De klacht die de vereniging heeft ingediend is opgebouwd rond één specifiek geval. Het gaat om een vrouw van 54 jaar die een ernstig hartlijden heeft ontwikkeld door het jarenlange gebruik van Mediator. In zijn argumentatie klaagt de advocaat van de vereniging over de algemene traagheid die er in het verleden heerste, alhoewel men toen al heel goed wist dat de inname van Mediator de patiënten aan een bijzonder hoog risico blootstelde. Het middel had toen al onmiddellijk van de markt teruggetrokken moeten worden.