...

"Deze maatregel is de concretisering van een gezondheidsbeleid dat resoluut gericht is op preventie en waarin apothekers een sleutelrol spelen", aldus de Franse Nationale Academie van Apothekers, die haar steun uitsprak voor de aanbeveling die in februari door de Franse Nationale Autoriteit voor Gezondheid (HAS) werd gedaan om de bevoegdheden van apothekers, verloskundigen en verpleegkundigen op het gebied van inenting uit te breiden. Voorwaarde is dat er een aan de vaccinatieprocedure aangepaste opleiding en geschikte lokalen zijn, dat de basisopleiding en de bijscholing van gezondheidswerkers in vaccinologie worden versterkt, dat de traceerbaarheid van de vaccinatie wordt versterkt en verbeterd en dat het effect van de maatregel wordt gemonitord binnen een vaccinatieregister. Deze aanpak moet deel uitmaken van een preventief zorgtraject dat verder gaat dan het voorschrijven en moet gepaard gaan met bewustmakings- en voorlichtingscampagnes. Ten slotte is een evaluatie gepland: toename van de vaccinatiegraad, percentage ongewenste voorvallen, enz.).Groen licht verwachtHet besluit komt in de eerste plaats ten goede aan verpleegkundigen, die voortaan zonder voorafgaand medisch voorschrift vaccins mogen toedienen tegen 15 ziekten: griep, rabiës, difterie, tetanus, poliomyelitis, kinkhoest, humaan papillomavirus, pneumokokken, hepatitis (A en B) en meningokokken (A, B, C, Y en W).Apothekers mogen deze vaccins toedienen aan personen van 16 jaar en ouder, maar altijd op vertoon van een medisch voorschrift. Om apothekers toe te staan ze voor te schrijven, wacht de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, op het advies van het Geneesmiddelenbureau."Het groene licht wordt tegen de herfst verwacht, aangezien apothekers onlangs vergoedingen van 7,50 tot 9,60 euro per ingespoten vaccin hebben bedongen, die vanaf oktober door de sociale zekerheid zullen worden terugbetaald. De apotheken zijn al de favoriete plaats geworden voor griepvaccinaties. En ze hebben geleidelijk de covid-vaccins overgenomen, nu de grote vaccinatiecentra gesloten zijn. De uitbreiding van hun rol bij de vaccinatie maar ook bij de opsporing van ziekten vormt de kern van de door de ziekteverzekering en de regering gewenste veranderingen", meldt het blad Les Echos."De overheid is van plan de delegatie van medische handelingen, die momenteel voorbehouden zijn aan artsen, uit te breiden naar andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, teneinde de kosten te drukken en de toegang tot de zorg in het hele land te verbeteren. In de wetenschap dat de dichtheid van zelfstandige artsen de komende jaren zal blijven afnemen."