...

De 'Confédération des syndicats médicaux français' (CSMF) vindt het niet kunnen dat deze maatregel zonder enige vorm van overleg wordt opgelegd."Deze vermelding is een fundamenteel recht van elke arts", benadrukt het syndicaat, "ook al moet ze beperkt blijven tot uitzonderlijke gevallen, in het belang van de gezondheidstoestand van de patiënt", luidt het. De maatregel is er gekomen met de bedoeling om het voorschrijven van generica te bevorderen, maar daarover is nog geen beslissing genomen, stelt de CSMF. Het aantal voorschriften met de vermelding 'niet substitueren' blijft overigens beperkt tot 5%