...

"De AUP overkoepelt alle Waalse apothekers en die van de Franstalige Brusselaars. Wij willen de Franstalige verenigingen vertegenwoordigen bij de regionale overheden, samenwerken bij de ontwikkeling van gezamenlijke projecten en onze energie samenvoegen om schaalvoordelen te bekomen", legt Georges Guillaume uit. Samen organiseren "Het idee is om technische projecten of evenementen samen te organiseren, maar ook - en vooral - ons klaar te maken voor een eventuele splitsing van de gezondheidzorg. In deze optiek hebben we een organisatie nodig die langs Franstalige kant volkomen autonoom kan functioneren, net zoals dat in Vlaanderen al het geval is met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)", vervolgt de secretaris van de AUP. Politiek en financieel Dit gezegd zijnde, wil de secretaris van de nieuwe organisatie zich nu vooral concentreren op de rol die de organisatie zal spelen op regionaal niveau. "Ik denk dat we ons nu vooral moeten buigen over de regionale en communautaire activiteiten, in het bijzonder om linken te leggen en de dialoog met de overheden op dat niveau aan te gaan. Het is vooral op dat aspect dat we ons nu richten", vervolgt Georges Guillaume.