...

Voor het eerst werd ook een Galenusprijs voor medische hulpmiddelen georganiseerd. Die gaat naar de subcutane defibrillator S-ICD EMBLEM van Boston Scientific. Het toestel beperkt het risico op infecties, sondes die afbreken, hartperforaties, en andere cardiale problemen. De 34ste Galenusprijs wordt zoals in het verleden georganiseerd door Artsenkrant/Le Journal du Médecin, met de bedoling om innovatie in de gezondheidszorg te promoten. Dinsdagavond 31 mei reikte vice-premier Kris Peeters op een plechtigheid met circa 250 aanwezigen de prijs uit.Immunotherapie Nivolumab (Opdivo®) en pembrolizumab (Keytruda®), respectievelijk geproduceerd door BSM en MSD zijn in België verkrijgbare geneesmiddelen behorende tot de nieuwe farmacotherapeutische klasse van de checkpointremmers. Daarmee breekt de jury resoluut een lans voor immunotherapie tegen kanker. Die immunotherapie wordt unaniem als revolutionair beschouwd. Nivolumab (Opdivo®) en pembrolizumab (Keytruda®) hebben beide hun werkzaamheid bewezen bij een gevorderd, gemetastaseerd maligne melanoom -ze zijn in die indicatie al goedgekeurd in Europa en de Verenigde Staten- en ook bij de behandeling van verschillende vaste en hematologische kankers, die bijzonder moeilijk te behandelen zijn. Er werd een uitgebreid programma van klinische studies uitgevoerd met de twee winnende geneesmiddelen: het CheckMate-programma met nivolumab (Opdivo ®) en het Keynote-programma met pembrolizumab (Keytruda®). Er werden opmerkelijke successen behaald voor de behandeling van een gevorderd, gemetastaseerd melanoom. Vergeleken met de standaardbehandelingen konden deze nieuwe moleculen de overleving spectaculair verlengen. Nivolumab en pembrolizumab worden momenteel onderzocht bij een zeer groot aantal vaste kankers zoals leverkanker, nierkanker, verschillende vormen van longkanker, glioblastoom, MSI-positieve colorectale kanker en hoofd- en halskanker. Wat hematologische kanker betreft, worden die geneesmiddelen vooral onderzocht bij de ziekte van Hodgkin, non-hodgkinlymfoom en bepaalde vormen van leukemie. De eerste resultaten die op de grote internationale congressen werden gepresenteerd, blijken ook veelbelovend te zijn.Medische hulpmiddelen Voor het eerst organiseerde Artsenkrant ook een Galenusprijs voor medische hulpmiddelen. De jury onder leiding van professor em. Jacques Brotchi koos voor de subcutane defibrillator S-ICD EMBLEM van Boston Scientific. Het toestel beperkt het risico op infecties, sondes die afbreken, hartperforaties, en andere cardiale problemen. S-ICD EMBLEM is aangewezen voor alle patiënten met een risico op ventriculaire tachycardie of ventriculaire fibrillatie zonder indicatie voor een pacemaker, en in het bijzonder voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een klassieke defibrillator. Met de S-ICD EMBLEM wordt de elektrode niet meer transveneus in hart ingeplant, maar langs subcutane weg. Het kastje van de S-ICD EMBLEM wordt ter hoogte van de ribben geplaatst, terwijl voor de klassieke defibrillatoren, het in de borstkas wordt ingeplant. Als innoverend alternatief voor de klassieke defibrillatoren beschermt de S-ICD EMBLEM het hart en de aders van de patiënt en worden verwikkelingen vermeden.Farmacologisch onderzoek Ten slotte gaat de Galenusprijs voor farmacologisch onderzoek naar Nan Wang, Marijke De Bock en Elke Decrock (fysiologiegroep -afdeling medische basiswetenschappen, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent) voor hun onderzoek naar 'connexinehemikanalen als farmacologische targets bij hersenlijden en hart- en vaataandoeningen.