...

De medicatiecirkel is geoptimaliseerd en geautomatiseerd voor de 523 bedden van AZ Damiaan. De cirkel start met een elektronisch voorschrift. Een robot bepaalt vervolgens de dosis per patiënt en per toedieningsmoment. In een volgende stap wordt per patiënt een "dagring" voorbereid. Geneesmiddelen en de identiteit van de patiënt worden gecontroleerd bij toediening van de medicatie. En tot slot wordt de toediening geregistreerd en afgevinkt in een medicatieschema. Met de automatisering wil AZ Damiaan de kwaliteit van haar zorgverlening én de veiligheid verhogen. De foutenmarge van het systeem zou slechts één op 100.000 bedragen.