...

Niemand was op de hoogte. Alleen een kleine boodschap op de site van de Orde der Apothekers wijst de apothekers erop dat ze de deontologische regels met de voeten treden als ze deelnemen aan de actie. Ongeloof en onbegrip 'De Apotheker' belde een tiental apothekers die deelnemen aan 'met belgerinkel naar de winkel'. Geen van hen wil openlijk met naam en toenaam in het magazine. Maar de reacties zijn allemaal gelijk. Ze geven blijk van ongeloof en onbegrip. "Dit is een actie die de gezondheid promoot", zeggen ze. "Wij hebben er geen enkele winst bij en niemand zal speciaal naar de apotheek rijden om een extra stempel te kunnen krijgen. Wij zijn ons meer dan bewust van het feit dat we gezondheidswerkers zijn maar ja, wij verkopen ook een product, we geven het niet voor niets." Een apotheker die vijf jaar geleden niet meedeed, kreeg het halve dorp over zich heen. "Ik wist het eerste jaar niet hoe de zaak precies in elkaar zat en dat heb ik geweten. De mensen snapten toen niet waarom ik mij, als gezondheidswerker, niet vierkant achter dit soort initiatief zette. Wij doen nu dus al vier jaar mee."