...

Na een mediane follow-up van 21 jaar werden 839 gevallen van invasieve borstkanker en 109 gevallen van borstkanker in situ gedocumenteerd in het Nederlandse kankerregister. De incidentie van borstkanker in de IVF-groep was vergelijkbaar met die in de algemene populatie (genormaliseerde incidentieverhouding 1,01) en die in de non-IVF-groep (relatief risico 1,01). De cumulatieve incidentie van borstkanker op de leeftijd van 55 jaar was 3,0% in de IVF-groep en 2,9% in de non-IVF-groep (p = 0,85). Het risico steeg niet met de duur van de follow-up sinds het begin van de behandeling of het aantal IVF-cycli. van den Belt-Dusebout AW et al. Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization and Long-term Risk of Breast Cancer.