...

De Nationale Raad van de Orde geeft daarmee een antwoord op een vraag die steeds meer wordt gesteld. Mag een apotheker in zijn apotheek een systeem van interne documentatie opstellen via een display? En mag hij op die manier aan zijn patiënten informatie geven over de prijzen van de producten in de apotheek? Deontologische regels De Orde heeft geen enkel probleem met de display op zich, zolang het opzet maar niet in strijd is met de deontologische regels die de Orde heeft vastgelegd. Dat wil zeggen dat de display het uitzicht van de apotheek niet mag bepalen en de identiteit van de apotheek, een plaats waar geneesmiddelen worden afgeleverd, niet in het gedrang mag brengen. De patiënt moet de apotheek als officina blijven zien en niet als winkelruimte. De apotheker moet er ook over waken dat de informatie over de prijs van de producten conform is met de deontologie. Anders wordt het als de apotheker in zijn officina een display - met of zonder producten - zet waarbij de patiënt ook kortingsbonnen kan verkrijgen. Dat beantwoordt niet aan de voorschriften van de farmaceutische deontologie omdat het voor de patiënt tot verwarring zou kunnen leiden en die patiënt opnieuw de indruk zou kunnen krijgen dat hij in een gewone winkel-verkoopsruimte is. Omdat zo'n een aanpak het imago van de apotheek zou kunnen schaden, heeft de Nationale Raad van de Orde der Apothekers besloten dat dit soort displays in de officina niet kan.