...

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland (Nefarma) verzet zich met hand en tand tegen deze plannen en vraagt UVIT om zijn beleid ten aanzien van de vervanging van biologische middelen aan te passen en het preferentiebeleid op dit vlak niet uit te breiden. Het preferentiebeleid in Nederland bestaat eruit dat de verzekeraar uit een lijst van gelijke middelen gaat bepalen welke hij terugbetaalt en dat is het goedkoopste middel. "Biosimilars zijn geen generieken. Kopieën van gewone, chemisch gemaakte, geneesmiddelen hebben dezelfde werk-zame stof, worden op dezelfde manier gemaakt en zijn daarom in vele opzichten vergelijkbaar met het originele middel", zegt Nefarma. "Bij biotechnische medicijnen is dat niet zo. Het productieproces is wezenlijk anders en gebaseerd op de kweken van bijvoorbeeld bacteriën of gisten. Niet zozeer de werkzame stof als wel de hele productiewijze bepalen de werking van het geneesmiddel. Daarom zijn producten niet uitwisselbaar." Bij het preferentiebeleid gaat men uit van de gelijkheid van middelen. Als we dit model gaan toepassen op biologische middelen betekent het dat patiënten geregeld van geneesmiddel gaan moeten veranderen. Omdat biologische geneesmiddelen onderling niet identiek, maar hoogstens soortgelijk zijn, heeft het meermaals veranderen van geneesmiddelen onvoorspelbare gevolgen voor werking en bijwerkingen. De patiënten moeten bovendien door het constant wisselen van biologische geneesmiddelen erg wennen aan de verschillende toedieningssystemen. Bogin Nefarma mag deze boodschap dan wel uitdragen, de Bogin (de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland) reageerde onmiddellijk met een forse uithaal naar Nefarma. "Nefarma stelt op onverantwoorde wijze het vertrouwen in biologische geneesmiddelen van generieke geneesmiddelenfabrikanten ter discussie", reageert Frank Bongers van de Bogin. "Voor de registratie van generieke biologische geneesmiddelen moet de fabrikant een uitgebreid, aan het product aangepast registratiedossier indienen, waaronder ook klinische onderzoeksgegevens. Dit dossier wordt zorgvuldig beoordeeld, net zoals de dossiers van innovatieve biologische geneesmiddelen, door de EMA. Bij elke registratie verklaart de EMA dat de geregistreerde producten qua werkzaamheid en veiligheidsprofiel vergelijkbaar zijn met het referentieproduct."