...

In de motivatie verwijst het Hof naar de adviesfunctie van de apotheker. Het gebruikt daarbij trouwens dezelfde argumenten waardoor ook bij ons voorschriftvrije geneesmiddelen niet vrij mogen verkocht worden. Geneesmiddelen zijn geneesmiddelen en de supervisie van een apotheker bij aflevering is en blijft noodzakelijk, oordeelt het hof. Het is de apotheker die moet toezien op het correcte gebruik van de medicatie. Geen online In Duitsland betekent dit arrest wel dat het plan om binnenkort met onlinebestellingen van start te gaan, alsnog in de diepvries moet gestopt worden. "Ook bij voorschriftvrije geneesmiddelen is de tussenkomst van de apotheker noodzakelijk", stelt Erika Fink, voorzitter van de Bundesapothekerkammer. De beslissing is een belangrijke toelichting op het gebied van patiënt- en geneesmiddelenveiligheid.